top of page

QUÈ ÉS L'ICTUS?

Què és l'ictus

Un ictus és l’alteració sobtada de la circulació de la sang al cervell. La interrupció del flux sanguini pot ser pel taponament –la majoria dels casos– o el trencament d’una artèria cerebral.

 

L’ictus és una urgència mèdica, a la qual cal donar resposta immediata. Cada minut que passa moren dos milions de neurones. La rapidesa determinarà, en bona mesura, el grau de discapacitat causat per la malaltia.

 

Col·loquialment, l’ictus també s’anomena vessament cerebral, infart cerebral, embòlia, trombosi, feridura i apoplexia.

"Una de cada quatre persones patirà un ictus"

Segons dades de l'OMS

  • L’ictus és la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes.

  • Més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus.

  • Els ictus suposen el 70% dels ingresos neurològics a tot l'estat.

  • L'Ictus és responsable d'un 5% del total de la despesa sanitaria espanyola. 

  • Una de cada cuatre persones patirà un ictus al llarg de la seva vida.

  • L’ictus és la segona causa de mortalitat al món i la principal causa mèdica de discapacitat.

hi ha diferents tipus d'ictus?

Tipus d'ictus

Pacients amb símptomes similars poden desenvolupar l’ictus a través de diferents mecanismes. Identificar què ha produït aquest ictus és transcendental, es tracta del factor principal que en determina el tractament en la fase aguda i ajuda evitar-ne la seva repetició en el pla terapèutic.

hZvdikVPgD8cW1HLAvLHF19Au1DPC8cNd9lCvmir

L’ictus ISQUÈMIC

L’ictus isquèmic es deu a una obstrucció sobtada del flux sanguini al cervell. Si les lesions que provoca són transitòries es tracta d’un Ictus isquèmic transitori. Si, en canvi, els perjudicis són irreversibles i permanents és un infart cerebral.

n2PYicZVRF47Eq7QqB1I1UF1Ga0KPws2UoGUu2ff

L’ictus HEMORRÀGIC

L’ictus hemorràgic –també anomenat vessament cerebral– es produeix pel trencament d’una artèria o d’una malformació del cervell. En funció de la localització del vessament, hi ha dos tipus d’ictus hemorràgic: l'ictus hemorràgic cerebral, que afecta a regions profundes del cervell, i l'ictus hemorràgic subaracnoïdal, quan gran part del sagnat es localitza a la part més superficial. 

TINC UN ICTUS

Tinc un ictus

Un ictus és una emergència mèdica. Per això, el temps de resposta és tan important. Quan abans detectem que una persona pateix la malaltia, millor. 

L’alteració de la visió, la pèrdua de força i els problemes de comunicació són alguns dels símptomes que apareixen de forma sobtada i ens haurien de posar en alerta. Si la persona fa un ictus, truqueu al 112.

Un cop al centre hospitalari, un equip especialitzat diagnosticarà el tipus d'ictus (isquèmic, hemorràgic o transitori), així com quin tipus de teràpia és la més indicada per a la persona. Després de rebre l'alta hospitalària, la persona seguirà un tractament farmacològic per evitar futurs episodis d'ictus.

"HI HA SÍMPTOMES MOLT CLARS QUE ENS AJUDEN A IDENTIFICAR DE FORMA SOBTADA L'ICTUS"

Un ictus és una malaltia aguda que apareix de forma sobtada. De cop i volta, el flux sanguini al cervell s'interromp i no arriba prou oxigen. Això fa que la persona presenti una sèrie de símptomes de forma brusca, que serveixen per identificar que una persona està patint un ictus.

En funció de la part del cervell que estigui afectada, els símptomes que poden aparèixer sobtadament són:

Alteració

de la visió

Afectació de la capacitat visual, en un o tots dos ulls.

PÈRDUA

DE FORÇA

En alguna de les extremitats, com un braç o una cama

PROBLEMES

DE COMUNICACIÓ

Dificultats per parlar i comprendre missatges

DESEQUILIBRI

Complicació per mantenir l'estabilitat, caminar i desplaçar-se

MAL DE CAP

Aparició de mal de cap, molt intens i no habitual

"El 90% dels ictus

es poden evitar amb un estil de vida saludable"

Segons la Societat Espanyola de Neurologia

PREVENCIÓ

Prevenció

Els factors de risc són elements que fan que una persona tingui més possibilitats de patir una malaltia. En el cas de l’ictus, hi ha diferents factors de risc que lesionen els vasos sanguinis i predisposen a cada persona a desenvolupar una malaltia vascular, com l’ictus.

Entre els factors de risc, n’hi ha que són modificables i d’altres que no ho són. Aquests factors es poden presentar aïllats o coexistir, fet que multiplica la possibilitat de patir un ictus. La majoria d’ictus es deuen a factors de risc modificables, sobre els quals la persona pot incidir-hi.

L’ictus és una malaltia que, en gran part, es pot evitar. Fins ara, el millor abordatge terapèutic de l’ictus segueix sent la prevenció. Per això, identificar els factors de risc de cada persona és clau per traçar un pla terapèutic individualitzat que s’adapti a les particularitats de cada persona.

bMIgqi83MW9ySKdPCZ1tLScf2GlMHrBfuC25mz0b

FACTORS DE RISC MODIFICABLES

Els factors de risc modificables que predisposen una persona a patir un ictus són prevenibles. Per això és important conèixer-los, per així tractar-los i evitar-los. Els principals factors de risc modificables són la hipertensió, el colesterol, la diabetis, el tabaquisme, l'obesitat, el sedentarisme, i el consum d'alcohol i drogues.

u0YbiGaoA2762hjilnJa13jOInSh4gtnicbLCA57

FACTORS DE RISC NO MODIFICABLES

Els factors de risc no modificables que predisposen una persona a patir un ictus no es poden prevenir. De totes formes, és important conèixer-los. Els principals factors de risc no modificables són els factors genètics que predisposen a patir un ictus, l'edat i l'ètnia.

Contigut cedit per la 

bottom of page